Οδηγίες για
Ηλεκτρικές κουζίνες

Επιλέξτε τύπο βλάβης
Δεν λειτουργεί (ΝΕΚΡΗ)
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.
Υγρασία και σκουριά στον φούρνο.
Δεν λειτουργούν οι εστίες.

1. Η ηλεκτρική κουζίνα έχει δική της ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη

2. Ελέγξτε εάν εκτός λειτουργίας είναι μόνο  ο φούρνος ή και οι εστίες (μάτια) Θα καταλάβετε εάν το πρόβλημα οφείλετε σε μη παροχή ρεύματος.

 

3. Ελέγξτε το καλώδιο που συνδέεται η κουζίνα οπτικά εάν είναι σε καλή κατάσταση.

1. Επιλέξτε από τον διακάπτη των προγραμμάτων διαδοχικά όλα τα προγράμματα έχοντας τον επιλογεα θερμοκρασίας στην μέγιστη τιμή.

2. Εάν έχετε κουζίνα με ηλεκτρονικό ρολόι θα πρέπει πριν την χρησιμοποιήσετε να το ενεργοποιήσετε.

3. Ελέγξτε εάν κατά την περιστροφή του διακόπτη της θερμοκρασίας ακούγεται το χαρακτηριστικό ‘κλικ’ της ενεργοποίησης.

1. Ειναι απαραίτητη ανάγκη μετά το τέλος της χρήσης του φούρνου να αφήνετε μισάνοιχτη την πόρτα του.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται την υγροποίηση των υδρατμών και κατ’ επέκταση την υγρασία.

2. Σπουπιζετε με στεγνό πανί τον φούρνο μετά την χρήση του .

1. Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει το κλείδωμα προστασίας.

2. Φροντίστε οι επιφάνεια των εστιών να είναι καθαρές από υγρά ώστε να μην ενεργοποιείται η προστασία βραχυκυκλώματος.

3. Ελεγξτε εάν η μη λειτουργία της εστίας  αφορά το σύνολο των εστιών και εάν ναι ελέγξτε την παροχή ρεύματος.

4. Οι επαγωγικές εστίες λειτουργούν με την πλειονότητα  των μαγειρικών σκευών αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις συμβουλευτείτε τη σήμανση στο κάτω μέρος του σκεύους για την καταληλότητα του.