Επισκευή Ενισχυτών

Επισκευές Ενισχυτών: Το Πιο Αποτελεσματικό Service Για Κάθε Ενισχυτή

Συνήθεις Βλάβες

Η Action Service αναλαμβάνει όλες τις επισκευές ενισχυτών Yamaha καθώς και άλλων κατασκευαστών, με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία πολλών ετών. Οι συνήθεις βλάβες που προκύπτουν σε έναν ενισχυτή ήχου είναι το βραχυκύκλωμα, η υπερθέρμανση αλλά και η υπεροδήγηση. Επίσης μπορεί να προκληθεί κάποιο ζήτημα από την υγρασία ή από παραμορφωμένο ηχητικό σήμα.