Οδηγίες για
Πλυντήρια ρούχων

Επιλέξτε τύπο βλάβης
Δεν λειτουργεί (ΝΕΚΡΟ)
Θόρυβος κατά την λειτουργία ή κραδασμοί.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει τα νερά.
Το πλυντήριο τρέχει νερα.

1. Ελέγξτε την ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό  πίνακα του σπιτιού.

2. Ελέγξτε την πρίζα παροχής ρεύματος με την χρήση άλλης ηλεκτρικής συσκευής.

3. Ελέγξτε το καλώδιο της παροχής ρεύματος της συσκευής εάν είναι κομμένο.

4. Ελέγξτε τον διακόπτη ενεργοποίησης της συσκευής πιέζοντας τον 3-4 φορές.

1. Ρυμιστε τα βιδωτά πόδια στο κάτω μέρος της συσκευής έτσι ώστε η συσκευή να ισορροπεί.

2. Ελεγξτε εάν έχετε αφαιρέσει όλα τα στηρίγματα ασφαλείας από την συσκευή.

3. Τοποθετείστε λιγότερα ρούχα ειδικά εάν πλένεται μάλλινα.

1. Ελέγξτε την κατάσταση του σιφονιού του πλυντηρίου.

2. Το λάστιχο εξαγωγής του νερού έχει τσακίσει.

3. Η αντλία αποστράγγισης δεν λειτουργεί

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου

Το φίλτρο αποστράγγισης βρίσκεται κάτω δεξιά στη συσκευή σας.

Ένας μικρός μαύρος σωλήνας σάς επιτρέπει να αποστραγγίζετε τη συσκευή σας πριν ανοίξετε το φίλτρο. Βάλτε μια πετσέτα κάτω από το μηχάνημα γιατί, σε κάθε περίπτωση, λίγο νερό θα διαφύγει από το φίλτρο σας.

Ξεβιδώστε το φίλτρο

Ελέγξτε την περιστροφή της έλικας

Προσπαθήστε να το περιστρέψετε με το δάχτυλό σας. Μπορεί να χτυπήσει ομαλά αλλά πρέπει να γυρίσει αρκετά εύκολα.

Εάν γυρίζει με δυσκολία όταν δεν υπάρχει εμπόδιο σε κάποιο αντικείμενο, θα πρέπει να αλλάξει. Είναι πολύ πιθανό ότι θα πρέπει να αλλάξετε ολόκληρη την αντλία αποστράγγισης.

1. Ελέγξτε το λάστιχο της παροχής του νερού για τυχόν φθορές.

2. Το συρτάρι του απορυπαντικού δεν κλείνει σωστα λόγο υπολειματων σαπουνιού σε σκόνη.

3. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν σφραγίζει σωστα λόγο υπολειμμάτων στο λάστιχο της πάρτας.

4. Το σιφόνι είναι φραγμένο

5. Ο σωλήνας αποστράγγισης έχει υποστεί ζημιά και έχει διαρροή.