Επισκευή Home Theater

Το σύστημα εικόνας και ήχου, home theater, αναβαθμίζει την παρακολούθηση ταινιών και την αναπαραγωγή μουσικής. Μετατρέπει την καθημερινή σας αναπαραγωγή μέσων σε μία οπτικοακουστική εμπειρία. Μια παραμόρφωση στην εικόνα ή στον ήχο του Home Theater σας, θα αλλοιώσει τη λειτουργία του και φυσικά την εμπειρία σας κατά τη χρήση της συσκευής.

Η Action Service είναι ειδικός στην επισκευή συστημάτων ήχου και εικόνας όπως το Home Theater. Αυτό πηγάζει από την πολυετή εμπειρία μας και στις χιλιάδες συσκευές που έχουμε επισκευάσει με επιτυχία. Επιπλέον είμαστε εξουσιοδοτημένος επισκευαστής των μεγαλύτερων μαρκών εικόνας και ήχου όπως Pioneer, Pioneer DJ, ONKYO και Yamaha. Δείτε παρακάτω τις μάρκες που επισκευάζουμε:

Πιθανές βλάβες Home Theater

1. Δεν εμφανίζεται εικόνα: Η απουσία εικόνας μπορεί να έχει πολλές αιτίες όπως η αδυναμία σύνδεσης με την τηλεόραση ή τον projector. Ελέγξτε τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις με τις παραπάνω συσκευές. Επιπλέον δείτε αν το τηλεκοντρόλ σας αποκρίνεται στις εντολές σας γιατί ενδέχεται το πρόβλημα να προέρχεται από αυτό. Αν η συσκευή δεν λαμβάνει σήμα τότε πρέπει να δείτε τις επιλογές σας για την πηγή του σήματος (sources).

2. Δεν παράγεται ήχος: Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα ενός συστήματος Home Theater είναι η απουσία ήχου. Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι σωστά τοποθετημένα και όλες οι συσκευές είναι σε λειτουργία. Δείτε τις ρυθμίσεις του ενισχυτή σας και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για το πρόβλημα, όπως και το παρεμφερές πρόβλημα του μη ισορροπημένου ήχου μεταξύ των ηχείων. Εάν το πρόβλημα επιμένει τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για την επισκευή.

3. Καθυστέρηση στον ήχο: Το πρόβλημα προέρχεται συνήθως από το δίκτυο των συνδεδεμένων καλωδίων και συσκευών που αν είναι πολλά σε αριθμό μπορεί να προκαλέσουν αυτό το αποτέλεσμα. Τα συστήματα Home Theater παρέχουν την επιλογή για ρύθμιση της καθυστέρησης ήχου και αν δεν έχει αποτέλεσμα μπορείτε να ελέγξετε την αντίστοιχη ρύθμιση στην τηλεόρασή σας.

4. Παραμορφωμένη εικόνα ή ήχος: Η παραμόρφωση στον ήχο μπορεί να διορθωθεί με την αντίστοιχη ρύθμιση στον ενισχυτή του Home Theater. Μία παραμόρφωση στην εικόνα πιθανά να μπορεί να επιδιορθωθεί από τις προσαρμογές της εικόνας επάνω στον projector ή την τηλεόρασή σας, ή στα αντίστοιχα μενού.

Συμπληρώστε τα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.