Οδηγίες για
Ψυγεία

Επιλέξτε τύπο βλάβης
Δεν λειτουργεί (ΝΕΚΡΟ)
Εμφανίζει πάγο στα τοιχώματα.

1. Ελέγξτε την ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό  πίνακα του σπιτιού.

2. Ελέγξτε την πρίζα παροχής ρεύματος με την χρήση άλλης ηλεκτρικής συσκευής.

3. Ελέγξτε τον θερμοστάτη του ψυγείου εάν είναι στην θέση ΟΝ

4. Ελέγξτε στο πίσω μέρος το ψυγείου εάν ακούγεται ήχος από την λειτουργία του μοτέρ. Μπορεί το πρόβλημα να είναι απλώς καμένη λάμπα.

1. Ελέξτε εάν το λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό.

2. Ελέξτε εάν το λάστιχο της πορτας είναι σε καλή κατάσταση και κλείνει αεροστεγώς τον χωρο ψύξης.

3. Απομακρύνεται τα προιόντα που εφάπτονται στο πισω τοίχωμα του ψυγείου.

4. Καθαρίστε από υπολείματα την τρύπα της αποχέτευσης της υγρασίας.