Οδηγίες για
Πλυντήρια πιάτων

Επιλέξτε τύπο βλάβης
Δεν λειτουργεί (ΝΕΚΡΟ)
Τα πιατα είναι λερωμένα μετα την πλύση.
Δεν αδειάζει ο καδος από το νερό.

1. Ελέγξτε την ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό  πίνακα του σπιτιού.

2. Ελέγξτε την πρίζα παροχής ρεύματος με την χρήση άλλης ηλεκτρικής συσκευής.

3. Ελέγξτε το καλώδιο της παροχής ρεύματος της συσκευής εάν είναι κομμένο

4. Ελέγξτε τον διακόπτη ενεργοποίησης της συσκευής πιέζοντας τον 3-4 φορές.

1. Το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης δεν είναι το σωστό.

2. Τα πιάτα εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων πλύσης

3. Το φίλτρο για την περισυλλογή υπολειμμάτων  είναι φραγμένο

4. Αλλάξτε απορρυπαντικό.

5. Το δοχείο του απορρυπαντικού εμποδίζεται από την τοποθέτηση των πιάτων στον κάδο.

1. Το φίλτρο για την περισυλλογή υπολειμμάτων  είναι φραγμένο

2. Το λάστιχο εξαγωγής του νερού έχει τσακίσει.

3. Η αποχέτευση κάτω από τον νεροχύτη είναι βουλωμένη.